Přednášky - workshopy

úterý  18. 2., 3. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4. 2020

v 17:00 hod

Abeceda šťastného života I. se Ctihodnou bhikkhunī Visuddhi a Liborem Šulákem

Místo: Centrum Lotus

Kurz teorie základů buddhistické filozofie, meditace, rozvoje mysli a diskuse pro začátečníky. Kurz je vhodný pro ty, kteří se zajímají o vnitřní rozvoj, chtějí se naučit cvičit svou mysl a rozvíjet život prospěšným směrem. Teorie lekcí bude osmidílná ušlechtilá stezka. Lekce je možné navštěvovat i jednotlivě. Kurz je zakončen 15. - 17. 5. meditačním ústraním v  klášteře (ārāma) Karuṇā Sevena v Prostějově.

Cena lekcí je dobrovolná = příležitost k praxi štědrosti.

Výtěžek slouží ke krytí nákladů a životních potřeb mnišky ctihodné bhikkhunī Visuddhi a nákladů centra Lotus.

Přihlášky na info@centrumlotus.cz.


úterý  18. 2., 3. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4. 2020

v 19:00 hod

Abeceda šťastného života II. se Ctihodnou bhikkhunī Visuddhi

Místo: Centrum Lotus


Kurz teorie buddhistické filozofie, meditace, rozvoje mysli a diskuse pro pokročilé. Kurz je zakončen 15. - 17. 5. meditačním ústraním v klášteře (ārāma) Karuṇā Sevena v Prostějově.

Cena lekcí je dobrovolná = příležitost k praxi štědrosti.

Výtěžek slouží ke krytí nákladů a životních potřeb mnišky ctihodné bhikkhunī Visuddhi a nákladů centra Lotus.

Přihlášky na info@centrumlotus.cz. 


6. 3. - 8. 3. 2020

Čtyři pečeti Buddhova učení - Geše Tenzin Losel

Místo: Centrum Lotus

Seminář povede Geše Tenzin Losel (Graham Woodhouse), původem z Anglie. V roce 1994 přijal plné mnišské vysvěcení z rukou Jeho Svatosti dalajlámy, a jako jeden z mála západních studentů absolvoval celý dvacetiletý klášterní vzdělávací program školy Gelug a v roce 2006 získal titul geše.

Registrace: na tomto odkaze je možné se registrovat: https://bit.ly/geshe_graham. Bude vám zaslán text, na základě kterého bude výuka probíhat. Případné dotazy posílejte na info@longdol-lama.cz

Spoluorganizátor: Longdol Lama - studijní skupina FPMT. 

Překlad do češtiny: Tenzin Palmo, buddhistická mniška českého původu.

Informace k tématu semináře:

Geše Tenzin Losel poskytne výklad a povede diskusi a meditaci o čtyřech principech buddhistické filozofie na základě vlastního překladu textu Gen Lamrimpy Ngawang Puntsoka: Zářící světlo spisů a logických úvah, lampa osvětlující principy čtyř pečetí, které potvrzují pravý náhled. 

Je náš pohled na svět opravdu buddhistický?

To záleží na tom, zda je v souladu se čtyřmi principy, kterým se také říká čtyři pečeti, a jež znějí:

1. Všechny složené věci jsou nestálé.

2. Všechny kontaminované jevy jsou utrpením.

3. Všechny jevy jsou prázdné.

4. Nirvána je mír.

Stejně jako královská pečeť zaručí dokumentu hodnověrnost, přítomnost těchto čtyř pečetí zaručuje, že dokument nebo učení jsou pravým vyjádřením buddhistických názorů. Buddhistou je ten, kdo má víru v Buddhovu cestu a přijal útočiště ve Třech klenotech. Zastáncem buddhistické filosofie je pak někdo, kdo cestou logických úvah dospěl k nezvratnému porozumění tomu, co Buddha skutečně učil. K tomu je také třeba znalosti čtyř pečetí.

Hlavním tématem prvního setkání nad textem bude buddhistické pojetí zjevné a nepatrné pomíjivosti a utrpení, tedy první dvě ze čtyř pečetí. Existuje nějaký skutečný důkaz o pomíjivosti, který používá spíše logiku a debatu než vědecké nástroje? Jak se věci mají například s posledním okamžikem plamene máslové lampy předtím, než uhasne? A co vlastně rozumíme utrpením? A je potřeba o něm mluvit?

Přijďte se dozvědět něco o základních východiscích společných všem buddhistickým školám a směrům.

Vstupné dobrovolné = příležitost k praxi štědrosti.