Kalendář

Tento kalendář slouží jako informace o volných termínech pro případné zájemce o pronájem prostor v Centru Lotus. Akce v tomto kalendáři nejsou automaticky určeny pro veřejnost. Program určený veřejnosti najdete pod odkazem Program (Buddhistické skupiny / Jóga / Kurzy meditace / Ostatní akce).