KONTAKT

Centrum Lotus, Dlouhá 2

 Praha 1, 110 00, IČ 67982433

č.t.účtu 5369855001/5500 

IBAN CZ7755000000005369855001

SWIFT RZBCCZPP

info@centrumlotus.cz

Preferujeme komunikaci přes e-mail, na telefonu nejsme vždy k zastižení.

+420 721 200 101

Po-pá 10:00-14:00