Pomoc ct. Pavesovi

Ctihodný Pavesa byl 17. 7. 2019 převezen z Kolomba do nemocnice v Olomouci.
13. června jsme poslali na Srí Lanku 4 000 dolarů.

8. července jsme poslali na Srí Lanku 4000 dolarů.

Celkem jsme vybrali 218 712 kč

Finanční sbírku jsem uzdavřeli 31. 7. 2019. 

Děkujeme všem českým a slovenským dárcům za jejich podporu.

Děkujeme ct. Visuddhi a ct. Vineetemu a ct. Kavidajovi a Juraji Porubskému, za platbu letenek.
Na Srí Lance děkujem Prof. Amalovi, paní dr. Piyanjali De Zoysa, paní Komi Mendis a panu Weerasinghe.

Více informací o zdravotním stavu ct. Pavesy můžete získat od maminky Zdeny Kovařikové na tel 777 813  354.

číslo trans.účtu FIO banka:  2301666497 / 2010

.