We support what makes sense

     Bhikkhuni Visuddhi