VISU THEO

 MEDITACE METTA & VIPASSANA

vede Visu Theo

Meditační centrum Shanta Vana Sněhov, Malá Skála                          

7.8.2020 - 16.8.2020

Visu Teoh praktikuje Dhammu od roku 1982. Narodil se na v malajském Penangu, původně pracoval jako novinář, dalších 17let byl pak theravádovým buddhistickým mnichem. Meditaci praktikoval pod vedením mnoha významných učitelů jako je Sayadaw U Pandita, Sayadaw U Lakhana či bhante Sujiva. Visu v současné době učí meditaci v Evropě a Asii. V České republice bude letos už po desáté. Visu klade velký důraz na začlenění dhammy do každodenního života, zároveň i na kultivaci milující laskavosti (mettá), radosti a štěstí na naší cestě ke svobodě. www.visuteoh.net

Cena 10denního kurzu: 7 000 Kč- zahrnuje vegetariánskou stravu, snídani, oběd a lehkou večeři, ubytování a překlad.

Sleva 10% z kurzovného pro seniory na 65 let, studentydo 26-ti let a držitel ZTP průkazu.

Kurz probíhá za dodržování ušlechtilého mlčení a dodržování 5 etických pravidel.

Každý večer Dhamma přednes a meditační instrukce.

Překlad z angličtiny zajištěn.

Přihláška na kurs

Přihlášku na kurs pošlete, prosím, elektronicky organizátorce kursu - Julii Honyšové (v případě dotazu můžete volat i na číslo 732 643 016) , julhonysova@volny.cz

Bližší informace ke kursu a jeho průběhu, věci s sebou, popis cesty atd. vám budou zaslány zhruba měsíce před začátkem kursu. Struktura a průběh meditačního kursu je podrobně popsán na Visuových stránkách https://visuteoh.net/cesky

Po domluvě s organizátorem je účast možná i na kratší dobu než 10dní. 

Místo na kursu je vám rezervováno až po zaplacení nevratné zálohy do 30.6.2020.

2 000Kč na účet 2400252847/2010

Doplatek 5 000Kč na tentýž účet do 30.7.2020

Při platbě zálohy uveďtě, prosím, svoje jméno.

Jméno, Příjmení:

Datum narození: Telefon:

email/poštovní adresa:

Speciální požadavky na organizátora ohledně ubytování, stravy, alergie apod.

Metta & Vipassana retreat by Visu

7.8.2020 - 16.8.2020

Meditační centrum Shanta Vana Sněhov, Malá Skála

             

Visu Teoh has been practicing Dhamma since 1982. He was born in Penang in

Malaysia, originally working as a journalist, and for 17 years he was a

Theravada Buddhist monk. Meditation was practiced under the guidance of

many prominent teachers such as Sayadaw U Pandita, Sayadaw U Lakhana, and

bhante Sujiva. Visa currently teaches meditation in Europe and Asia. He will be

in the Czech Republic for the tenth time this year. Visu puts great emphasis on

integrating dhamma into everyday life, as well as cultivating loving kindness,

joy and happiness on our path to freedom

10-day retreat price:7000 CZK - includes vegetarian breakfast, lunch and  light dinner, accommodation, translation Please send the application form by email to the organizer

Julie Honysova (you can also call the number 732 643 016)

julhonysova@volny.cz

More detailed information about the retreat and its schedule, what to bring and how to

get there etc. will be sent to you about a month before the retreat starts. 

Upon agreement with the organizer, attendance may be shorter than 10 days.

The place for the course is reserved for you after the deposit has been

paid

2 000 CZK to account 2400252847/2010

Supplement 5 000 CZK / CZK on site

When paying a deposit, please provide your name.