Zen Kwan Um

Zen Kwan Um

Kwan Um je mezinárodní zenová škola, kterou v roce 1983 založil korejský zenový mistr Seung Sahn. Po celém světě sdružuje přes sto zenových center a skupin.

Škola Kwan Um je otevřena všem lidem, kteří mají zájem s námi meditovat a dosáhnout skrze zenovou praxi své pravé přirozenosti.

Jste vítáni na pravidelných meditacích i na jednodenních či delších ústraních, která zpravidla vede jeden z učitelů školy.

Název školy pochází z korejštiny a znamená „vnímej zvuk světa“. Vyjadřuje směr zenové praxe: učit se naslouchat a rozumět tomuto světu, v každém okamžiku pozorně vnímat jeho potřeby a správně na ně reagovat. Název je odvozen od korejského jména bódhisattvy soucitu Kwan Seum Bosal (Ten, kdo vnímá pláč tohoto světa).

Posláním školy je zpřístupňovat zenovou praxi všem lidem, kteří o ni mají zájem, bez rozdílu vyznání, národnosti, věku či vzdělání. Poskytnout jim prostředí, podporu a pomoc v hledání jejich skutečného "já" a směru. Některá zenová centra jsou rezidenční, tj. nabízejí také možnost soužití v otevřené komunitě lidí, které spojuje společná meditační praxe, a tím i možnost učit se vnímat potřeby druhých, překonávat vlastní hranice a navzájem si pomáhat. Ve škole Kwan Um spolu mohou žít a praktikovat muži i ženy, mniši i laici.

kontakt: kwanumpraha@gmail.com, tel. 728 836 211

web: www.kwanumzen.cz


Kontakt

LOTUS CENTRUM

Dlouhá 2
110 00 Praha 1
IČ 67982433+420 732557311