WALTER KÖCHLI a kurz meditace VŠÍMAVOSTI, VIPASSANA od 7. do 14.dubna

WALTER KÖCHLI a kurz meditace VŠÍMAVOSTI, VIPASSANA od 7. do 14.dubna

Sdružení Bhavana ve spolupráci s Centrem Lotus Praha vás zvou na kurz WALTER KÖCHLI - Kurz meditace všímavosti (vipassana) 7. až 14.dubna 2012.

Walter Köchli je jedním z  nejbližších žáků Ashina Tejaniyi (ten patří v současnosti mezi nejvyhledávanější učitele meditace všímavosti). Meditační přístup, který Walter učí, je založený na vyváženém sledování tzv. "čtyř základen všímavosti" (satipatthana), tj. tělo, pocity, stavy mysli a jevy. V tomto procesu hraje zásadní roli tzv. správný přístup neboli spravné nastavení mysli. Cílem vipassany je nezkresleným způsobem sledovat, co se přirozeně děje v těle a v mysli. Tomu obvykle brání přítomnost tzv. mentálních nečistot, kterými jsou chtivost, odpor a nevědomost. Tyto nečistoty se v různé podobě a míře objevují v mysli téměř každého člověka a jsou základní příčinou zmatku a nespokojenosti. Tento přístup mimo jiné učí, jak tyto nečistoty rozpoznat, jak s nimi pracovat a jak se od nich osvobodit.

Walter strávil pod Tejaniyovým vedením několik let intezivní meditační praxe a nyní je zřejmě jediným, kdo tento přístup učí v Evropě. Walter Köchli - pochází ze Švýcarska. S buddhismem se poprvé setkal v 80-tých letech v Japonsku. Vipassanu začal praktikovat v r. 1987. Několik let meditoval sám. Později se přiklonil k Mahajánovému buddhismu a učil se různé techniky. V r. 1998 se vydal naplno praktikovat a studovat Dhammu do buddhistických center a klášterů v Anglii a Španělsku. V r. 2000 odjel do Barmy, kde se stal buddhistickým mnichem. Po období hledání správného učitele potkal Ashina Tejaniyu. Vstoupil do jeho centra  a brzy se stal jedním z jeho hlavních asistentů. V centru strávil cca 3 roky intenzivní praxe a mimo jiné také pomáhal Tejaniyovi psát a editovat jeho knihy.

V r. 2009 se oženil a vrátil do Švýcarska, kde nyní pracuje jako pečovatel v zařízení pro tělesně a mentálně postižené děti. Pokračuje v meditační praxi v denním životě a vede kurzy meditace všímavosti. 

Kurz je vhodný jak pro pokročilé meditující, tak i pro úplné začátečníky.  Překlad z angličtiny do češtiny je zajištěn

Termín:   od so 7. dubna do so 14. dubna 2012

Místo:    Váňův Statek, Dubovice u Pelhřimova (kraj Vysočina)

Cena:        kurz je nabízen na principu dány  (více v Podrobnostech ke kurzu) 

motto:    "Meditaci všímavosti praktikujeme proto, že chceme porozumět."   

INFO + PŘIHLÁŠKY: vipassana.course@gmail.com, Adam Doleží 775 072 611, www.bhavana.cz


PODROBNOSTI  KE  KURZU  MEDITACE  VŠÍMAVOSTI  (VIPASSANA) - WALTER KÖCHLI - duben 2012

Dříve, než vyplníte přihlášku, pročtěte si prosím následující podrobnosti:

TERMÍN:   sobota 7. až sobota 14. dubna (7 dní)

MÍSTO:   Váňův Statek (Dubovice u Pelhřimova, Vysočina) - klidné místo u lesa s otevřenými loukami kolem. Dobrá dostupnost z dálnice D1 (cca 15 km). Mnozí z účastníků pojedou na kurz autem a nabízí spolujízdu - cca 3 týdny před kurzem budeme řešit, kdo koho může případně vzít.

CENA:    kurz je nabízen na principu dány (tj. dobrovolné štědrosti).

Náklady na 1 osobu jsou 3.650,-Kč / 7 nocí (podrobnosti v tabulce níže). Tato částka pokrývá pouze nezbytné náklady jednotlivce, tzn. ubytování, strava a režie (= pronájem sálu, příspěvek na cestovné učitele a jeho pobyt v ČR).

Učitel nabízí nauku zdarma. Je možné ho podpořit dobrovolným darem.

Organizátoři kurzu jsou dobrovolníci a pracují bez nároku na honorář.

Zvažte prosím své možnosti podpořit účastníky s finančními obtížemi  - vaše "dobrovolné přeplatky" jdou v prvé řadě na tento účel.

Ohledně pokrytí nákladů rozlišujeme v přihlášce následující kategorie:

                A = Potřebuji fin. podporu

                B = Pokryji své vlastní náklady

                C = Pokryji své náklady + přispěji navíc (do 15-ti %)

                D = Pokryji své náklady + přispěji více než 15%

 

 

 

 

 

 

Kategorie

 

Duchodci & Studenti

B

C  &  D

 

Vlast. náklady
-15%

Vlastní
náklady

Vlast. náklady
+ 15%

3,100

3,650

4,150

EUR

120

140

160

 

>> ÚČASTNÍCI, KTEŘÍ SI NEMOHOU DOVOLIT POKRÝT VŠECHNY SVÉ NÁKLADY, BUDOU SPONZOROVÁNI Z FONDU SDRUŽENÍ BHAVANA <<

* * *

>> DŮCHODCI A STUDENTI MAJÍ NÁKLADY NIŽŠÍ -15% <<

 

REŽIM KURZU

Kurz je vhodný jak pro pokročilé meditující, tak i pro úplné začátečníky.  Na kurzu se dodržuje standardně 5 etických předsevzetí (fyzicky neubližovat, nekrást, zdržovat se smyslových extrémů, neubližovat slovem/nelhat, neužívat omamné látky) & ušlechtilé mlčení (tzn. mluvit jen, když je to nutné a tak, aby to nerušilo ostatní). V průběhu dne se střídá meditace v sedě s meditací v chůzi. Večer je pak rozprava s učitelem. Interview s učitelem bude probíhat každý druhý den. V průběhu dne bude možno začlenit rovněž tělesná cvičení (Walter cvičí jógu) a také trénink všímavosti při mluvení. Walter dává na úvod obecnou instrukci, ale později při rozhovorech přistupuje ke každému meditujícímu zvlášt a davá individuální doplňující instrukce.

Kurz probíhá v angličtině s překladem do češtiny. Kapacita je cca 35 meditujících.

STRAVA:   Strava je bezmasá. Snídaně + oběd + odpolední svačina.

PRAXE PŘI DENNÍCH AKTIVITÁCH

Vítáme ty, kteří se chtějí zapojit do praxe všímavosti v denních aktivitách (pomoc v kuchyni, úklid, zvonění apod.) >>> zapisujte se prosím do příslušné kolonky ve své Přihlášce.

_______________________________________________________________________________

 

PŘIHLÁŠENÍ NA KURZ

Rozlišujeme 2 druhy rezervace:

a) PŘEDBĚŽNÁ REZERVACE - dáváte tím najevo svůj případný zájem (stačí e-mailem). 

Předběžná rezervace JE NEZÁVAZNÁ - nevztahují se na ni žádné platby ani storno podmínky. V případě více zájemců rozhoduje DATUM předběžného přihlášení.

b) ZÁVAZNÁ REGISTRACE  - je potřeba zaslat oficiální PŘIHLÁŠKU + zaplatit vratnou ZÁLOHU.  Tím se také zavazujete k níže uvedeným storno podmínkám.

PŘIHLÁŠKA

Přihlášku vyplňujte přes internetový formulář na adrese:     https://bhavana.cz/prihlaska/

Kopie přihlášky přijde na emailovou adresu, kterou uvedete ve formuláři (email nutno zapsat bezchybně! - pokud vám kopie na email nepřijde do 24 hod, kontaktujte organizatory). Přihlášku pak podepíšete až přímo na místě před začátkem kurzu.

VRATNÁ ZÁLOHA:

ZÁLOHA JE VRATNÁ - BUDE VÁM VRÁCENA V DEN VAŠEHO PŘÍJEZDU NA KURZ. Záloha slouží na rezervaci objektu a nákup potravin před kurzem.

1)  Účastníci z ČR:  Zálohu 1.500,-Kč prosím zaplaťte nejpozději do 7 dnů po podání přihlášky

účet č.:    670100 - 2208046656 / 6210 (m-Bank)

Variabilní symbol = datum vašeho narození ve tvaru RRMMDD (RokMěsícDen), např.:  26.03.1974 = 740326

2) Účastníci ze Slovenska >> POZOR!!  Bankovní poplatky pro platby mezi SK a ČR jsou dosti vysoké (cca EUR 10 za transakci!!). Proto zálohu  60 EUR prosím posílejte na slovenský účet č.:    1100518290 / 8410  (ZUNO BANK AG)  //   Do „Poznámky pro příjemce“ prosím uveďte "WALTER".

STORNO-PODMÍNKY:

Při zrušení závazné registrace budou účtovány následující storno poplatky:

Zrušení déle než 40 dní před kurzem >> - 200,- Kč  //  40 až 21 dní před kurzem >> - 500,- Kč  //  

20 až 11 dní před kurzem >> - 800,- Kč   //  10 a méně dní před kurzem >>  -1.500,- Kč 

ODEVZDANÁ PŘIHLÁŠKA & ZAPLACENÁ ZÁLOHA JSOU NEZBYTNÉ PODMÍNKY PRO VAŠI ZÁVAZNOU REGISTRACI

______________________________________________________________________________

Máte-li pocit, že by tyto informace mohly zajímat někoho z vašich známých, můžete přeposlat viz příloha níže. 

Na závěr chci velmi poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se ZDARMA podíleli a podílejí na přípravách tohoto kurzu  .... sádhu - sádhu - sádhu .... ;-)

Za organizátory s pozdravem a mettá, Adam Doleží, email:  vipassana.course@gmail.com   //   mobil:  775 072 611   //   www.bhavana.cz

 

 

Lotus


Kontakt

LOTUS CENTRUM

Dlouhá 2
110 00 Praha 1
IČ 67982433+420 732557311