Silvestrovská meditace na Skále - ještě 5 míst

Silvestrovská meditace na Skále - ještě 5 míst

 

Meditační skupina na Skále Vás zve na silvestrovské meditační ústraní samatha - vipassana. 

Ve dnech 27. 12. 2011 – 1. 1. 2012 se uskuteční kurz tradiční buddhistické meditace samatha - vipassana. Akce proběhne v krásném objektu bývalé barokní fary ve vesničce Skála u Humpolce. 

Pobyt je otevřen pouze zájemcům, kteří již mají s touto intenzivní cestou sebepoznání zkušenost, a kteří by rádi za podpory ostatních a v přátelské rodinné atmosféře využili tento čas pro vnitřní zklidnění.

Počet míst omezen na max. 10 lidí. Příspěvek na náklady je dobrovolný na principu dány.

Vegetariánská strava 3x denně – společné vaření, ubytování na matracích či karimatkách.

Program zahrnuje  cca 8 hodin formální praxe. Na kurzu platí pravidla pro vytvoření chráněného prostředí – omezení mluvení, čtení, telefonování a dodržování etiky neubližování a respektu vůči sobě i ostatním.

Zájemcům velmi rád zašlu program. Struktura bude velmi podobná klasickým ústraním, na které jsme zvyklí z kurzů, avšak bude probíhat bez přítomnosti učitele. Večerní rozpravy budeme věnovat společnému sdílení či poslechu nahrávek přednesu Dhammy různých učitelů.

Bude zde prostor také v průběhu dne pro jógu, cchi-kung či jiná protahovací cvičení a možnost posdílet tyto techniky s ostatními.

Nabízí se zde i možnost vyzkoušet si celonoční předsilvestrovskou meditaci.

Meditace samatha - vipassana pochází z nejstarší buddhistické tradice. Díky rozvoji hlubokého soustředění, všímavosti a uvědomění proniká meditující postupně k podstatě své vlastní mysli. Učí se chápat přímou zkušeností mechanismy jejího fungování, je schopen nahlížet a kultivovat neprospěšné zautomatizované vzorce svého myšlení a chování a rozvíjet kvality jasnosti, vyrovnanosti, pochopení, laskavosti, moudrosti. Praxe meditace otevírá bytost plnějšímu, svobodnějšímu životu.

Bližší informace a přihlášky: Marek Panuška, tel. 776 316 776, marek.panuska@seznam.cz

Na Skále je dobře! Přejeme Vám krásný meditační čas, Skalní pohodu a vše dobré v mysli i v novém roce! Lotus.


Kontakt

LOTUS CENTRUM

Dlouhá 2
110 00 Praha 1
IČ 67982433+420 732557311