Siddha Raj

Siddha Raj

Siddha Raj Joshi
 
Nepálský učitel jógy certifikovaný v hinduistickém svatém měste Haridváru v Indii o svém vztahu k józe:

Jóga mi dává zažít pocit reinkarnace minulého života.

A vždy cítím blízkost nejvyšší moci, která mi ukazuje cestu duchovním životem. Mám sedmileté praktické zkušenosti s výukou jógy pro zástupy lidí sužovaných běžnými nemocemi. Ukazuji lidem jak cestu praktikování jógy, tak používání léčebné ájurvédy v běžném životě. V Nepálu a v Indii praktikují jógu milióny lidí každé ráno, neboť soustavné cvičení jógy přináší již během devíti měsíců úplnou proměnu těla. Má praxe je taková, že se vždy pohroužím hluboko dovnitř sebe. Cítím, že jóga je poznáním sebe sama.

Mým posláním na poli jógy a ájurvédy je zlepšit zdraví lidem trpícím chorobami jak fyzickými, tak i psychickými. Dále pak šíření obecného povědomí o tradiční Patandžali józe v západní společnosti. Mé podání jógy je zaměřené na nemoci a na obnovení pozitivního myšlení.

Nepalese instructor of Yoga certified in Hindu pilgrimage city of Haridwar on his percepcion of Yoga:

Yoga gives me such an experience which is reincarnation of past life.

As I always feel I am close to the supreme power which shows me the way in spiritual life. I have 7 years field experience of teaching yoga with a mass of people who suffer from common disease. I show them the way of practicing yoga and the use of Ayurveda in daily life. Millions of people Practice yoga every morning in Nepal and India. Regular practicing of yoga gives you full transformation in/of human body within 9 months. My experience is that I go deeply to the inner side and feel myself that yoga is to know about yourself.

My mission in the field of Yoga and Ayurveda is to give better health to the people who are suffering from physical and mental disease and to promote traditional Patanjali Yoga in the western society. This package of Yoga is disease based Yoga and to make positive thinking.

Kontak / Contact

e-mail: siddha@yogasiddha.cz
web: www.yogasiddha.cz

Lekce jsou v zásadě vedeny v angličtině, avšak i s použitím základních českých instruktážních výrazů pro pohyby a dýchání.

The price is 200 kc for one lesson and 850 kc for 5 lesson, 1600 for 10 lessons.

 


Kontakt

LOTUS CENTRUM

Dlouhá 2
110 00 Praha 1
IČ 67982433+420 732557311