Předvánoční úklid 2013 MEDITAČNÍ RETREAT POD VEDENÍM JITKY VODŇANSKÉ

Předvánoční úklid 2013 
MEDITAČNÍ RETREAT POD VEDENÍM JITKY VODŇANSKÉ 
 
Předvánoční úklid se koná dne 11. - 15.12. 2013 na bývalé faře v Horním Maršově 
Meditující budou praktikovat buddhistickou meditaci vipassaná. 
Kurz je určen jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. 
 
Příjezd: 11.12.2013 ve 18 hodin se začíná společnou večeří, od 19.30 meditační instrukce a 
večerní meditace, po dohodě možno přijet v průběhu 
Odjezd: 15. 12.2013 po obědě ve 13.00 
 
Místo: Horní Maršov, bývalá fara nyní Ekocentrum Dotek 
https://sever.ekologickavychova.cz/dotek 
 
Cena: za ubytování a jídlo: 2200 Kč (550 Kč plná penze osoba / den) 
+ dána (dobrovolný dar pro učitele, který dává meditační kurz jako dar, viz. níže) 
 
 
Přihlášky a kontakt: zargari@seznam.cz 
Parisa Zargari, 605 51 48 81, 
kapacita max. 20 lidí 
 
 
Co s sebou: 
 Pohodlné oblečení na meditační sezení, teplé 
 Polštářek meditační nebo složená deka na sezení či meditační stolička (kdo má) na meditace 
 vsedě 
 Deka na sezení, raději tlustší a raději větší, abyste se do ní mohli i zabalit, tj. je vhodné si 
 zabalit minimálně nohy, případně i celé tělo při meditacích vsedě 
 Teplé oblečení na meditační chození venku, včetně bundy, pláštěnky, teplých bot na ven do 
 zimy 
 Přezůvky na faru 
 
 
Stravování: společné, vegetariánské, bude průběžně připravován čaj a káva 
 
Časový rozvrh dne (učitel si vyhrazuje právo tento program měnit): 
Čas Aktivita 
5:00 Budíček, chůze 
6:00 Sezení 
7:00 Snídaně 
9:00 Sezení 
10:00 Chůze 
11:00 Sezení 
12:00 Oběd 
13:30 Chůze 
14:00 Sezení 
15:00 Chůze 
16:00 Sezení 
17:00 lehká večeře , chůze 
18:00 Sezení 
19:30 Dhamma talk ( přednáška učitele o praxi) 
20:30 Chůze 
21:00 Mettá ( meditace milující laskavosti) 
 
V průběhu reatreatu bude možnost skupinových či individuálních konzultací 
s učitelem o průběhu praxe 
 
 „Vipassaná znamená hluboký vhled do reality, vhled do charakteru našeho prožívání a naší 
existence. 
Je to druh meditace, který má za cíl uvidět skutečnou podstatu všech podmíněných věcí a procesů. 
Vyvrcholení této cesty je odstranění všech mentálních deformací a znečištění (jako žádostivost, 
ulpívání, nepochopení apod.), které jsou hlavními příčinami nespokojenosti, neutěšenosti a utrpení 
v našem životě. 
Praxe meditace vipassaná je proces oprošťování se od ulpívání, proces čištění a pozvolného otvírání. 
Meditující je potom schopen vidět, jak mysl pracuje a funguje a kde dělá chyby. Přímý vhled do 
nestálosti, nedostatečnosti a neosobnosti všech podmíněných procesů mysli a těla léčí naše 
nesprávné, chybné vnímání sebe i světa, rozptyluje neznalost a v nejvyšším bodě vede k uskutečnění 
Nibbány.“ (Definice slova „Vipassaná“ z rejstříku knihy Ashima Ottamy „Karma, znovuzrozování, 
samsára“). 
O učiteli 
Dr. Jitka Vodňanská se 20 let věnuje meditaci vipassaná - meditaci vhledu. 
Od r. 2000 jezdí každý rok na 2-4 měsíční meditační retreaty do asijských klášterů – Barma, Malajsie, 
Borneo, Thajsko, Nepál, Srí Lanka, Vietnam, Laos. 
Praktikovala pod vedením řady zkušených meditačních učitelů – ctihodného U Pandity, U Janaky, 
Sujivy, U Vansy, U-Tenjaynii ,Pemasiriho Jottiky, Steva Armstronga a dalších. 
13 let meditaci učí. Dva roky spolupracovala se ctihodným Ashinem Ottamou – mnichem českého 
původu a 11 let se ctihodným Sujivou – malajským buddhistickým mnichem. 
Poslední roky sama vede krátké meditační kurzy a meditaci učí v rámci psychospirituálních kurzů 
Hledat-Najít – Pustit. www.vodnanska.eu 
 
Dána – hodnota Buddhova učení se nedá vyvážit ani penězi, ani žádným jiným darem nebo 
prostředkem. V duchu této skutečnosti a principu instruktoři a učitelé Dhammy předkládají, vysvětlují 
a učí Buddhovu nauku, aniž by žádali či očekávali nějaký honorář. Na druhé straně ale tito učitelé 
musí také obhájit vlastní existenci a je zvykem darovat dánu – dar, aby mohli dále pokračovat ve své 
činnosti. 
Dána (= dar, darování) má v Buddhově systému důležité postavení. Není to jen uvedený praktický 
aspekt vzájemné závislosti žáka a učitele. Hlavním důvodem proč Buddha doporučil praxi a kultivaci 
dány, byla ta skutečnost, že podarování blahodárně ovlivňuje ani ne tak podarovaného, jako spíše 
dárce samotného. Sdílení a dávání je totiž přesným opakem a protilátkou těch tendencí v naší mysli, 
které vnášejí do našeho života pocit odloučenosti, izolace, chudoby, frustrace a neuspokojivost – je 
opakem chtivost a egoismu. 
 
Doporučení meditujícím 
Cílem meditace je zmírnění utrpení, zesílení a vyčištění mysli, vhled do podstaty všech podmíněných 
věcí a procesů. Vede k odulpění od chtivosti, nenávisti, k prohlédnutí nevědomosti. Je to velmi 
praktická metoda pro zkvalitnění pocitů radosti, štěstí, nezávislosti, klidu a míru. 
Meditující má pouze jediný úkol. 
Plně se věnovat sobě, tedy své mysli a všem procesům meditace. 
1. Má meditovat vytrvale, trpělivě, po celou dobu trvání kurzu. Tedy i v době mimo hlavní 
meditační programy. 
2. Vše, co bude přicházet v meditaci, by nemělo být předmětem posuzování, analyzování, 
kritizování. Během intenzivní meditace by se myšlení a přemítání mělo ztišit na minimum. 
Meditující by si neměl vytvářet předem představy, jak by meditace měla či neměla vypadat. 
Meditace není dělání. Meditace je bytí. 
3. Po celou dobu je dodržováno ušlechtilé mlčení. 
4. Meditující dodržuje pět etických předsevzetí (nezabíjení dýchajících bytostí, nebrání toho, co 
není dáváno, sexuelní abstinence, nelhaní, nepožívání látek, které ovlivňují mysl). 
5. Meditující by se neměl zabývat žádnou jinou činností, která přímo nesouvisí s intenzivní 
meditací – např. čtením, poslechem hudby, fotografováním, psaním SMS, telefonováním 
atd.) 
6. Meditující respektuje učitele, neměl by praktikovat jiné meditační metody. 
7. Bere-li meditující nějaké léky, které ovlivňují mysl, měl by to oznámit učiteli. 
8. Meditace není určena těm, kteří jsou v momentální psychické krizi či velké zátěži, nebo jsou 
psychiatricky léčeni. 
„Všechny věci mají svoji vlastní cestu a ty se jich nemusíš snažit zbavovat, protože si uvědomuješ, že 
vše, co má začátek, musí nutně skončit. Není tedy nic, čeho bychom se měli zbavit, jenom musíme 
být trpěliví a nechat vše, aby si to šlo přirozenou cestou až do konce. Jsi-li trpělivý a ponecháš všemu 
svoji vlastní cestu, pak teprve poznáš stav zastavení – ticho, prázdnotu, čistotu a jasnost – mysl se 
očistí a zastaví. 
Nechávat věci dojit přirozeně až do jejich konce znamená být velmi jemný, trpělivý, ohleduplný a 
pokorný.“ 
Ctihodný Jahn Sumedho 
 
 

 


Kontakt

LOTUS CENTRUM

Dlouhá 2
110 00 Praha 1
IČ 67982433+420 732557311