Přednáška ZHONG YUAN QIGONG - Qigong - tajemství čínských mudrců - 2.2.2015 od 19:15

Přednáška ZHONG YUAN QIGONG - Qigong - tajemství čínských mudrců - 2.2.2015 od 19:15

Čínský výraz qigong je obvykle překládán jako umění práce s energií. Škol a směrů qigongu je celá řada. Obecně jde o různorodá cvičení sloužící ke zlepšování zdraví, k získání osvícení či nesmrtelnosti, ale také třeba ke zlepšení technik bojových umění.

Škola Zhong Yuan Qigong (vysl. Čung-jüan čchi-kung) patří mezi nejstarší čínské systémy tohoto druhu (stáří až 7000 let) a jedná se o velice propracovaný a komplexní systém, který lze chápat i jako kompletní duchovní Cestu. Většina zájemců se však cvičení věnuje zejména pro jeho zřetelné zdravotní účinky. Ve škole Zhong Yuan Qigong (ZY Qigong) je vyučována práce s tělem, energií a myslí, ale protože se jedná o tzv. vnitřní školu, je důraz kladen mnohem více na vědomou práci s energií a tzv. obrazy mysli, než na pohyb a protahování těla. Cviky ZY Qigong lze proto označit spíše za určitý druh meditace.

Na přednášce, či povídání o qigongu, se zájemci dozví základní informace o tom „co je to energie“, k čemu je dobré se naučit ji vnímat a jak ji lze využít pro zlepšení zdraví a osobní rozvoj. Účastníci také budou mít možnost si jednoduché cviky školy Zhong Yuan Qigong sami vyzkoušet.


 

Bc. Petr Kochlík se umění qigong věnuje již asi dvacet let a od roku 2007 jej vyučuje. Své znalosti získával u mistrů qigongu v Čechách i v zahraničí, například i při několikatýdenních pobytech v Shaolinu v Číně, v letech 2009 a 2010. Je osobním žákem profesora Xu Mingtang (Sü Ming-tchang), hlavního představitele školy Zhong Yuan Qigong (Čung-jüan čchi-kung). Je členem týmu pražské kliniky čínské medicíny Inspirita. Od roku 2012 je předsedou Zhong Yuan Qigong ČR.

Více na www.zy-qigong.cz


Kontakt

LOTUS CENTRUM

Dlouhá 2
110 00 Praha 1
IČ 67982433+420 732557311