Přednáška Všímavost ve vztazích a v práci - středa 1. 6. 2016 v 19.30

Přednáška Všímavost ve vztazích a v práci - středa 1. 6. 2016 v 19.30

Srdečně vás zveme na setkání v meditačním centru Lotus, které bude věnované
narůstající roli všímavosti (mindfulness) v osobních i pracovních vztazích. Prostředí
současných organizací se v posledních letech prudce mění a všímavost začíná být
vnímaná jako klíčová schopnost, která pomáhá udržovat vzájemné porozumění a
sounáležitost mezi zaměstnanci. Díky tomu, že spolu zaměstnanci dobře vycházejí,
dokáží se organizace lépe přizpůsobovat neustále se měnícímu prostředí současné
společnosti. Z tohoto důvodu jsme vyvinuli metodu Relational Mindfulness Training
(RMT), která má za cíl pomáhat lidem lépe zvládat různorodé společenské situace
v osobním i pracovním životě.
 
Seminář bude zaměřen na stručné nastínění nových trendů v současných organizacích
a roli všímavosti v jejich rozvoji. Druhá část semináře pak bude věnována praxi
jednotlivých metod RMT.
RMT se zaměřuje na rozvoj třech úrovní všímavosti ve vztazích (relationalmindfulness), tedy 
1) všímavosti zaměřené na sebe (vlastní pocity a myšlenky během
mezilidské interakce);
 2) všímavosti zaměření na druhé (pocity a myšlenky svého
kolegy/kolegyně); 
3) dynamiky daného vztahu/skupiny.
 
RMT kombinuje techniky všímavého dialogu a skupinové dynamiky s individuálními
praxemi všímavosti a rozvoje laskavosti/přátelství.Rozvoj metody RMT je od svého začátku úzce spojen s vědeckým výzkumem na
půdě VŠE v Praze. Dle první úspěšně realizované studie vedla účast v 8- týdennímRMT výcviku k vyšší bdělosti v každodenních situacích, lepšímu zvládání náročných
životních situací, ke zlepšení komunikačních dovedností a zvýšení empatie. Účastníci
RMT kurzů navíc často uvádí, že jim RMT pomáhá cítit více sebedůvěry i bezpečív mezilidské interakci.
 
Seminář povede Ing. Marek Vich (https://cz.linkedin.com/in/marek-vich- 07198710),
 
moderuje Ing. Jan Burian, Ph.D (https://praveted.info).
 
Těšíme se na vás.
 
 
Místo konání: Lotus Centrum (https://www.centrumlotus.cz/). Dlouhá 2 Praha 1, 110 00,
 
Datum a čas konání: Středa 1. 6. 2016, 19.30 – 21.30
 
Vstupné: dobrovolné
 
Více informací o RMT: https://www.facebook.com/RMTacademy/
 
O lektorovi:
 
Ing. Marek Vich
 
Již na začátku vysokoškolského studia jsem se začal věnovat osobnímu rozvoji a
manažerskému vzdělávání. V uplynulých letech jsem jako kouč a konzultant měl
možnost spolupracovat se stovkami lidí z nejrůznějších oborů ziskového i neziskového
sektoru. Postupem času jsem odhalil, že jedním z úskalí dnešních společností je právě
nedostatečná dovednost soustředit se a důvěřovat svým spolupracovníkům, dávat a
přijímat zpětnou vazbu a zvládat emočně náročné situace. Právě z toho důvodu jsem
spolu s mým kamarádem a kolegou Honzou Burianem na půdě VŠE vytvořil metodu
Relational Mindfulness Training (RMT) která má za cíl lépe psychicky připravit
připravit současné i budoucí manažery a podnikatele na výzvy i těžkosti, které je při
spolupráci s ostatními lidmi mohou dříve, nebo později potkat.

Kontakt

LOTUS CENTRUM

Dlouhá 2
110 00 Praha 1
IČ 67982433+420 732557311