Povánoční meditace s Buddha Mangalou a Ajahn Brhmavarou 27.1.-1.1.

Povánoční meditace s Buddha Mangalou a Ajahn Brhmavarou 27.1.-1.1.

Milí přátelé meditace vipassaná,

chtěli bychom vám připomenout, že tak jako každý rok, i letos máme možnost strávit poslední dny roku 2015 na tradičním Novoročním kurzu, opět na Váňově statku v Dubovicích u Pelhřimova, tentokrát se ctihodnou Adžán Brahmavarou, kterou nám doporučila Adžán Kovida. 

Oproti informacím, uvedeným v Okružníku, však došlo ke zkrácení kurzu a s tím souvisí i snížení finančního příspěvku, který je nutný na uhrazení režijních nákladů na kurz. 

Kurz se bude konat 27. prosince 2015 – 1. ledna 2016 (původně byl kurz plánován do 2. ledna 2016).  Celkový finanční příspěvek na tento kurz bude 4200 Kč (původní cena 4800 Kč). Při zaplacení celé částky nebo zálohy alespoň 1000 Kč do 10. prosince 2015 na účet 135 608 224/0300 poskytujeme slevu 500 Kč – celkový finanční příspěvek na kurz při platbě do 10. prosince tedy bude činit 3700 Kč. (Pokud jste se již přihlásili a zaplatili původní cenu, přeplatek vám vrátíme)

Tato částka zahrnuje příspěvek na ubytování, jídlo a letenku pro učitelku, ale nezahrnuje žádné finanční ocenění učitelce za zprostředkování Dhammy. Podle staré buddhistické tradice se zprostředkování Buddhova učení nedá přiměřeně ocenit penězi, proto částka, kterou učitelce darujete, záleží na vašem rozhodnutí a osobní finanční situaci. Nicméně pamatujte, že Adžán Brahmavara je jako mniška živa pouze z dobrovolných darů svých žáků a z těchto darů je také financován provoz nového kláštera. Proto jen pro vaši orientaci uvádíme, že doporučená dána učitelce je asi třetina všech ostatních nákladů na kurz. Tuto částku nám neposílejte na účet, ale na konci kurzu ji dejte do dánové krabice. Po zrušení přihlášky po 14. prosinci 2015 účtujeme storno poplatek 500 Kč.

V přílohách naleznete dva texty z podzimního Okružníku: 

1) krátké vyprávění Adžán Brahmaváry o její duchovní i životní pouti

2) první část přepisu zvukového záznamu rozpravy Adžán Brahmaváry s názvem Skrývání se před skutečností

Na novoroční meditační ústraní se hlašte na adrese

kurzy.buddha.mangala@gmail.com

do předmětu uveďte „Adžán Brahmavara“ či „Novoročák15“. V případě nutnosti se můžete hlásit i na telefonním čísle 775 709 422, ale dáváme přednost emailu.

Zdravím a těším se na setkání

Za Buddha Mangalu

Míša Laušmanová


Kontakt

LOTUS CENTRUM

Dlouhá 2
110 00 Praha 1
IČ 67982433+420 732557311