NOVOROČNÍ KURZ MEDITACE VIPASSANÁ S CH. KÖCKEM

od 27. 12. 2010 do 1. 1. 2010 – Chata na Mlýně                                  

Zveme  vás  již  tradičně  na  Novoroční  meditační  kurz,  který  opět  povede  Christoph  Köck.
Podařilo  se  nám  zajistit  nový  objekt,  jehož  velkou  výhodou  jsou  podstatně  nižší  finanční
náklady, než tomu bylo v předchozích letech. Penzion Chata na Mlýně se nachází na hezkém a
klidném  místě  poblíž  Rýmařova  v  předhůří  Jeseníků.  (https://www.pension-na-mlyne-horni-
mesto.az-ubytovani.net/) Začínat budeme 27. 12. večeří asi v 18.00 – přesně to bude uvedeno
v pokynech, které budou rozesílány asi dva týdny před začátkem kurzu. Příspěvek na ubytování
a stravu na celý pobyt (5 dní) činí 3 100 Kč. Ti účastníci kurzu, kteří zaplatí celou částku nebo
alespoň zálohu 1 000 Kč na účet Buddhy Mangaly nejpozději do 14. prosince, budou mít slevu
200Kč, takže minimální příspěvek na celý pobyt zaplacený do 14. 12 je pouze 2900 Kč. (Tento
příspěvek  však  stačí  jen  na  pokrytí  nejnutnějších nákladů  kurzu,  pamatujte  proto,  prosím,  na
dobrovolný  dar  učiteli,  který  učí  ve  svém  volném  čase  a  zdarma.  Zprostředkování  Buddhova
učení je něco, co nelze ocenit penězi - nicméně každý laický učitel potřebuje pokrýt náklady na
svůj vlastní život.) Překlad z angličtiny do češtiny je zajištěn. Ozvěte se také, prosím, mohl-li by
někdo pomoci převézt nějaké věci na novoroční kurs. Do jednoho auta se nám bohužel všechny
věci, které na kurzu obvykle používáme, nevejdou.
Organizátor: Michal Kellner 
adresa: Nad Buďánkami II. 12, Praha 5, 150 00, 
e-mail: kurzy.mangala@buddha.cz (do předmětu uveďte, na jaký kurz se hlásíte) 
mobil: 733724020


Kontakt

LOTUS CENTRUM

Dlouhá 2
110 00 Praha 1
IČ 67982433+420 732557311