Letní meditační zásed: samatha - vipassana

Letní meditační zásed: samatha - vipassana

 

Ve dnech 10.7. 2011 – 17.7. 2011 se uskuteční kurz tradiční buddhistické meditace samatha - vipassana. Akce proběhne v krásném objektu bývalé barokní fary ve vesničce Skála u Humpolce.

Pobyt je otevřen pouze zkušenějším zájemcům s touto intenzivní cestu sebepoznání, kteří by rádi za podpory ostatních a v přátelské rodinné atmosféře prohloubili své meditační zkušenosti či si jen tak užili společné meditace v kruhu přátel.

Počet míst omezen na max. 10 lidí. Příspěvek na náklady je dobrovolný, doporučeno je cca 200 – 250 Kč/den, kdo nemůže, dá co může ...

Vegetariánská strava 3x denně –společné vaření, ubytování na matracích či karimatkách.

Program zahrnuje  cca 7 hodin formální praxe. Na kurzu platí pravidla pro vytvoření chráněného prostředí – omezení mluvení, čtení, telefonování a dodržování etiky neubližování a respektu.

 

 

Meditace samatha - vipassana pochází z nejstarší buddhistické tradice. Díky rozvoji hlubokého soustředění, všímavosti a uvědomění proniká meditující postupně k podstatě své vlastní mysli. Učí se chápat přímou zkušeností mechanismy jejího fungování, je schopen nahlížet a kultivovat neprospěšné zautomatizované vzorce svého myšlení a chování a rozvíjet kvality jasnosti, vyrovnanosti, pochopení, laskavosti, moudrosti. Praxe meditace otevírá bytost plnějšímu, svobodnějšímu životu.

 

Bližší informace a přihlášky:

Marek Panuška, tel. 776 316 776, marek.panuska@seznam.cz


Kontakt

LOTUS CENTRUM

Dlouhá 2
110 00 Praha 1
IČ 67982433+420 732557311