Láma Sangje - Přednáška a praxe Lodžongu 27.2.- 1.3.2015

Láma Sangje - Přednáška a praxe Lodžongu 27.2.- 1.3.2015

Pražské buddhistické centrum Lotus vás srdečně zve na přednásku a kurz:

 

 

Láma Sangje (Slovensko)

 

Úvod do meditace šamatha a úvod do meditace tonglen

Praxe Lodžongu

 

 

Přednáška Úvod do meditace šamatha a úvod do meditace tonglen se uskuteční v pátek 27.2.2015 od 19:15.

 

 

Na přednášku navazuje sobotní a nedělní kurz praxe Lodžongu, která se koná v sobotu 28.2. a v neděli 1.3. od 9:00 do 15:00.

 

O Lodžongu:

 

Sedmibodový trénink mysli obsahuje instrukce zušlechťování ctností a hodnot a ukazuje, jaké konání a jednání nám přinese v budoucnosti zlepšení kvality života. Meditační technika přijímání a posílání – záměny sebe za druhé, je základním kamenem tréninku mysli. Může ji cvičit kdokoliv bez ohledu na náboženské či filozofické preference.

Nauka Lodžongu je jedním z nejznámějších učení tibetského buddhismu díky praktickému a účinnému návodu pro práci s krátkodobými i dlouhodobými těžkostmi, které nás mohou postihnout. Protože jsme velmi zaměřeni sami na sebe a jednáme sobecky, vytváříme si v každodenním životě problémy a ty nám brání v dosažení trvalého a stabilního štěstí. Cvičení Tréninku mysli nám říkají, jak oslabit zaměřenost na sebe a posílit dobrosrdečnost a lásku k druhým.
 

Kurz i přednáška se konají v Pražském buddhistickém centru Lotus, Dlouhá 2, Praha 1, 110 00, tel: 775 484 565 web: www.centrumlotus.cz


Kontakt

LOTUS CENTRUM

Dlouhá 2
110 00 Praha 1
IČ 67982433+420 732557311