KARUNA-SEVENA a mniška Ctihodná VISUDDHI

KARUNA-SEVENA a mniška Ctihodná VISUDDHI

Ctihodná bhikkhunī Visuddhi (mnišku oslovujeme "ctihodná") je českou buddhistickou mniškou žijící léta na Srí Lance a od roku 2009 také u nás v České republice. 

Karunā Sevena znamená příbytek soucitu a je názvem kláštera, árámy, kde pobývá ctihodná bhikkhunī Visuddhi. Tento název dal klášteru její učitel ctihodný bh.Pemasiri, který je považován za jednoho z nejvýznamnějších novodobých meditačních učitelů na Srí Lance.

"Karunā Sevena" také znamená stín nebo odraz soucitu a právě soucit k jiným bytostem a pomoc druhým je to, co se stalo nedílnou součástí praxe ctihodné bh.Visuddhi a k čemu vede i ostatní.

Třetí a neméně důležitý význam slov Karunā Sevena je název skupiny, která se vytvořila kolem ctihodné bh.Visuddhi. Lidé, již jsou součástí této skupiny, praktikují a studují Buddhovo učení a také podporují mnišský život ctihodné bh.Visuddhi.

O mnišce a ostatní členech skupiny, jejich aktivitách se dozvíte více na stránkách skupiny Karuna Sevena  https://www.karuna-sevena.cz/

Od dubna 2012, kdy se Ct.Visuddhi vrátí z pobytu na Srí Lance a meditačního ústraní v Evropě, naváže aktivitami v Lotusu: pokračuje Dhamma škola pro děti a mládež, studium sutt - původního Buddhova učení, jednodenní či víkendové meditační praxe a organizace dalších akcí mimo Lotus, jako např. Svatá pouť na Hostýn či propojování skupin při oslavách svátku Vésakh. Nadále sledujte program centra Lotus https://www.centrumlotus.cz, kam pravidelně přidáváme akce a novinky. 

Život mnichů a mnišek je stejně jako za časů žijícího Buddhy závislý na darech laiků. Aby mohla ctihodná Visuddhi pobývat v árámě, mnišském příbytku v Prostějově na Moravě, poskytují soukromí dárci pravidelné i účelové dary. Základní měsíční náklady, jídlo, lékařská péče, zdravotní pojištění, nájem a služby vychází na 10000 CZK měsíčně. Ostatní prostředky z darů jsou využívány na podporu projektů a aktivit sdružení Karuná Sevena, ať již na budování árámy, vydávání knih, provoz Dhamma školy a charitativní projekty.

Chcete-li se dozvědět více o mnišském životě, o pravidlech, které mniška dodržuje, o aktivitách, které ctihodná Visuddhi v Čechách i ve světě rozvíjí, o jejích hodnotách, přístupu k životu, organizaci akcí, sledujte web Karuna-Sevena a Lotus, přijďte na akce a využijte možnosti osobního setkání s mniškou. V případě dotazů ohledně mnišky ct. Visuddhi, jejího pobytu a programu v Čechách můžete kontaktovat přímo Míšu Spohrovou, misa.spohrova@gmail.com nebo telefon 72433116.

Adresa árámy: Karuná Sevena, ct. Visuddhi, Slezská 3, 796 01, Prostějov.

Chcete-li podpořit v Čechách odvážný a ojedinělý počin, totiž přímé praktikování Dhammy a následování Buddhy i v dnešních časech, uvádíme zde varianty bankovních čísel. Na Vaše dary Vám sdružení Karuna Sevena vystaví potvrzení pro daňové účely i darovací smlouvu.

Dánu pro ct. Visuddhi (životní náklady a potřeby mnišky) posílejte na účet: 187077592 /0600  

pro zahraniční platbu použijte IBAN:  CZ9806000000000187077592      

Dary na podporu projektů a aktivit sdružení Karuná Sevena posílejte na účet:  6855804001/5500

pro zahraniční platbu použijte IBAN: CZ6755000000006855804001

Příspěvky na charitativní projekt Suriya Lamai (Děti slunce) posílejte na : 6855679001/5500

pro zahraniční platbu použijte IBAN: CZ4955000000006855679001

 

Ať je dobře všem bytostem! Lotus a Karuna Sevena


Kontakt

LOTUS CENTRUM

Dlouhá 2
110 00 Praha 1
IČ 67982433+420 732557311