Jeff Oliver - "No Self, No Worries"

Jeff Oliver - "No Self, No Worries"

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku Jeff Olivera, která se uskuteční 15. srpna od 19 hodin na téma "No Self, No Worries".

Dhammatalk by Jeff Oliver will be hold on 15th August  at 7pm.

'See yourself' means to be aware of your body and mind as they really occur to you now. It also means to be purely honest with yourself, accepting your so called "imperfections" and loving yourself as you are.
'Know yourself' means to understand the nature of what you are aware of just now. Knowing the causes and effects of your body and mind. Knowing the true nature of the selfless processes that are "you".
'Trust yourself' means to go with the natural flow of nature that exists within you in every moment. Trusting your awareness, your intuition, your own inherent wisdom. Not struggling, fighting, changing, manipulating or expecting but relaxing, accepting, allowing, feeling and flowing with this moment AS IT IS. Peace....

 

"Vidět sám sebe" znamená uvědomovat si své tělo a mysl jak se skutečně objevuje právě teď. Také to znamená být čistě upřímný sám k sobě, přijmout svou takzvanou "nedokonalost" a mít se rád takový jaký jsem.

"Znát sám sebe" znamená rozumět přirozenosti, kterou si právě teď uvědomujete. Znamená porozumět příčinám a následkům vašeho těla a mysli. Znamená poznat skutečnou povahu nesobeckých procesů, které jsou "vy".

"Věřit sám sobě" znamená jít s přirozeným proudem přirozenosti, který existuje uvnitř nás v každém okamžiku. Znamená důvěřovat svému vnímání, své intuici, své přirozené, vrozené moudrosti. Tedy nikoliv zápasit, bojovat, měnit, manipulovat nebo očekávat něco jiného, ale uvolnit se, přijmout, dovolit, cítit a plynout s tímto okamžikem TAK, JAK JE.

 

Pozvánka k přednášce ke stažení zde.

Poster available here.


 

 

 


Kontakt

LOTUS CENTRUM

Dlouhá 2
110 00 Praha 1
IČ 67982433+420 732557311