Meditační léto na Dakotě-Jeff Oliver a Sestra Adžán Čandasiri

Meditační léto na Dakotě-Jeff Oliver a Sestra Adžán Čandasiri

MEDITAČNÍ LÉTO NA DAKOTĚ
Letošní letní kurzy meditace vipassaná se budou konat tradičně v penzionu Dakota v Josefově Dole
– Antonínově. Budou probíhat v angličtině, překlad do češtiny je zajištěn. Obou kurzů je možné se
zúčastnit pouze od samého začátku. Pokud někdo chce meditovat více týdnů, je možné se přihlásit
na oba kurzy.
Na letní meditační kurzy se můžete hlásit na mailové adrese kurzy.mangala@buddha.cz, do
předmětu uveďte jméno učitele, na jehož kurz se hlásíte.
JEFF OLIVER: SAMATHA-VIPASSANA
ve dnech 29. června - 13. července 2013
Letošní léto v Jizerských horách začne 14-denním meditačním ústraním s Jeffem Oliverem. Jeff je
laický učitel meditace vipassaná. Jako mnich se jmenoval U Dhammarakhita a strávil mnoho let
meditací v Barmě v centru Sajadó U Janaky. Tento učitel je u mnohých meditujících oblíbený pro
svůj nápaditý a tvořivý přístup k meditaci vipassaná, kterou učí tak, aby meditující mohli co nejvíce
učení přenést do praktického života. Jeho instrukce často obsahují i meditaci odpuštění sobě a
druhým.
Příspěvek na ubytování a stravu na celý kurz je 6.800 Kč, na jeden týden 3.600 Kč. Přednost mají ti,
kteří se hlásí na celý kurz. Doporučujeme absolvovat buď celý kurz, nebo první týden. Možnost
účasti pouze na druhém týdnu je vhodná pouze pro ty, kteří se již seznámili s Jeffovou metodou
vedení kurzu meditace vipassana, nebo po dohodě s organizátorkou kurzu Lídou Vojířovou.
SESTRA ADŽÁN ČANDASIRI: SAMATHA-VIPASSANA
ve dnech 13.-20. července 2013
Na druhém letním kurzu se setkáme se Sestrou Adžán Čandasiri z thajské
lesní tradice. Sestra je velmi oblíbená pro svoji laskavost, a také její
meditační přístup podporuje rozvíjení laskavého přístupu k sobě samým.
Doporučená minimální dána na ubytování a stravu na celý kurz je 3.600 Kč. 


Contact

LOTUS CENTRUM

Dlouhá 2
110 00 Praha 1
IČ 67982433+420 732557311