Ema Rybářová

Ema Rybářová

metoda.

Chceme-li aby se mysl uvolnila, obecně platí že je potřeba ji dát výzvu na pozadí svého konání. A to se právě děje při cvičení tzvn. vyprázdnění mysli - převzato z anglického MINDFULLNESS. V józe to praktikujeme takto: VEDEME POZORNOST k určitému místu, bodu či procesu (v józe např. dýchání, pohyb) anebo dokonce na určitý pocit či smysl (chuť, čichový vjem), dokonce je možné vést pozornost i na situaci, stav (v józe ásána) nebo zvuk (v józe mantra). U cíleného pak opakovaně setrváváme svojí pozorností. To je dobré trénovat, jinak naše neposedná mysl stále bloudí a toulá se libovolně tam, kde chce ona, není skutečně uvolněná a neobjevuje se prostor pro další a možné vyšší stavy. Díky tomu, že se snažíme mysl svojí pozornostní udržet na cíleném místě, se nejen tělo, ale hlavně samotná MYSL během cvičení postupně více uvolňují, mysl vyprazdňuje svůj neuspořádaný obsah. Tím dochází k hluboké relaxaci a současně ke zmiňovanému UVOLNĚNÍ STRESU. Ve skutečnosti jde ale o mnohem více, protože tyto techniky jsou jakýmsi představem stavu meditativního, jsou jistou HLUBOKOU KONCENTRAČNÍ TECHNIKOU za níž se teprve objevuje prostor pro skutečný STAV MEDITACE, v němž bloudění neuspořádaných myšlenek vážně nemá svůj prostor:-) Výhodou ovládnutí popsaných jógových technik je též jejich možné přenesení do běžného života, kde jsou více trénovány a slouží v každodenních situacích, jako antistresová cvičení.


Kontakt

LOTUS CENTRUM

Dlouhá 2 Praha 1, 110 00 IČ 67982433

Manager Lotusu
David Valouch
tel: 725 938 111