Dolpo Tulku Rinpočhe v Praze 10.-14.12.2014

Dolpo Tulku Rinpočhe v Praze 10.-14.12.2014

Pět prosincových dní s Dolpo Tulku Rinpočhem v pražském buddhistickém centru Lotus (Dlouhá 2, Praha 1, 110 00, https://www.centrumlotus.czhttps://www.facebook.com/lotus.centrum?fref=ts

*
Středa 10. prosince 2014; čas: 18.30–20.30. Veřejná přednáška na téma:

„Jak zvládat obtížné situace na cestě vnitřní transformace“ 

Dolpo Tulku Rinpočhe bude především hovořit o tom, jak využít problémy a výzvy v našem životě k tomu, abychom rozvíjeli lásku a soucit. 

Cena: 190 Kč / 7 Euro

*
Čtvrtek 11. prosince 2014; čas: 16.00–18.00 a 18.30–20.30 

„Sadhana Buddhy Šakjamuni od Mipham Rinpočheho“ 

Dolpo Tulku Rinpočhe vysvětlí sadhanu Buddhy Šakjamuni a způsob každodenního používání této praxe. Součástí učení bude nácvik recitace textu a společná praxe celé sadhany. Text bude k dispozici v tibetštině a v její transkripci, v angličtině a též v českém překladu. Na místě k zapůjčení (případně ke koupi). 

Cena: 390 Kč / 14 Euro

*
Pátek 12. prosince 2014, čas: 10.00–12.00 a 14.00–17.00 

„Namchö tsa lung joga I. – Úvod do tibetské jogy“

První den semináře navazujícího na kurz z roku 2013. Je otevřen všem nově příchozím i stávající skupině. Dolpo Tulku Rinpočhe vysvětlí princip tsa lungových cviků, též bude hovořit o tom, jak je můžeme začlenit do našeho každodenního života, abychom se lépe vypořádali s negativními emocemi. Na pořadu jsou přípravné cviky na uvolnění kloubů a svalů a následně první série specifických cvičení, která jsou součástí cyklu Namchö. Prosím, přineste si pohodlné oblečení. Vhodná je i tenká deka na zakrytí nohou. Karimatky, jogamatky a meditační polštáře (sedáky) budou k dispozici.

Cena: 700 Kč / 25 Euro

 
*
Sobota 13. prosince 2014; čas: 10.00–12.00 a 14.00–17.00 

„Namchö tsa lung joga II. – Praxe tsa lungových cvičení“  

Druhý den semináře tibetské jogy linie Namchö. Navazuje na páteční učení, není tedy vhodný pro úplné začátečníky. Obě skupiny budou praktikovat dohromady. Rinpočhe půjde hlouběji do vysvětlení praxe tsa lungu a osvětlí správné postupy při cvičení. Také bude obecně hovořit o způsobu, jakým lze uplatňovat buddhistická učení v každodenním životě. Prosím, přineste si pohodlné oblečení. Vhodná je i tenká deka na zakrytí nohou. Karimatky, jogamatky a meditační polštáře (sedáky) budou k dispozici.

Cena: 700 Kč / 25 Euro

*
Neděle 14. prosince 2014; čas: 10.00–12.00 a 14.00–17.00

„Namchö ngöndro – Úvod do buddhistické meditační praxe“

Dolpo Tulku Rinpočhe bude učit přípravné praxe (ngöndro) linie Namchö. Půjde o první dvě části těchto praxí: 1) Čtyři úvahy, které obracejí mysl k Dharmě; 2) Útočiště. Tato učení jsou odrazovým můstkem k zahájení pravidelné meditační praxe, která se později může rozvinout do plnohodnotné spirituální cesty. Pro vážné zájemce o dlouhodobou praxi cyklu Namchö je tento den důležitý, neboť další navazující tsa lungová cvičení jsou na ngöndro již vázaná. Je pravděpodobné, že budeme cvičit i tento den. 

Cena: 700 Kč / 25 Euro


*
Namchö je specifická tradice v rámci nejstarší tibetské buddhistické školy Ňingma a jejího směru Palyul. Její vznik je spojen s tertönem jménem Mingjur Dordže, který žil v 17. století. 

Dolpo Tulku Rinpočhe (nar. 1982) tato tsa lungová učení obdržel od dzogčhenového mistra Penor Rinpočheho (Kjabdže Pema Norbu Rinpočhe; 1932-2009), jedenáctého držitele trůnu tradice Palyul. 

*
Celý seminář je tlumočen do velmi přístupné angličtiny. Je otevřený jak pro buddhistické praktikující, tak i pro ty, kdo nejsou buddhisty, jakož i pro učitele a praktikující jogy, studenty a další zájemce. Je možné se registrovat buď na jednotlivé dny, nebo na celý retreat. Vzhledem k specifickému charakteru cvičení je však páteční a sobotní kapacita míst limitovaná. Případně je možné zajistit v centru Lotus též nocleh (nutný spacák a karimatka).  

*
Kontaktní osoba, registrace, doplňující informace: Ladislav Puršl / email: pursl@seznam.cz / tel. +420777553472
 
*
Odkazy: 

Hlavní stránky DTR: https://www.dolpotulku.org/ 

Jednotlivé události sledujte na facebooku, budou průběžně aktualizovány; naleznete je v tomto seznamu podle data, nebo též na FCB stránkách centra Lotus: 
https://www.facebook.com/dolpotulku/events?key=events

Zde je odkaz na fotografie ze setkání z minulého roku:

https://www.yanoya.photo/Buddhist-Tibet/Dolpo-Tulku-Rinpoche-in-Prague
 


Kontakt

LOTUS CENTRUM

Dlouhá 2
110 00 Praha 1
IČ 67982433+420 732557311