Čtyři pilíře přátelství - 1. Vyrovnanost

Čtyři pilíře přátelství - 1. Vyrovnanost

Rádi bychom Vás pozvali na sérii čtyř setkání o Čtyřech pilířích přátelství.

Skutečné přátelství je schopnost projevit o druhé upřímný zájem, pomáhat, když je jim zle, radovat se s nimi, když se jim daří, a zároveň si druhé neidealizovat a nemít vůči nim předsudky.
Přátelství je možné rozvíjet a prohlubovat nejen k lidem, které mám rád, ale i ke všem ostatním, dokonce i k těm, ke kterým cítím nepřátelství. Přátelství mohu rozvíjet dokonce sám k sobě, mohu se učit přijímat své nedokonalosti, bolesti a emoce, a díky tomu se dál vyvíjet.
V buddhismu se tradičně rozlišují čtyři pilíře přátelství - vyrovnanost, laskavost, soucit a sdílená radost. Těmto pilířům se říká čyři brahmaviháry, neboli čtyři vznešené stavy mysli, nebo také čtyři nezměrné stavy. 

Setkání jsou vedena v otevřeném duchu nezávislém na náboženství a světonázoru. 
Přednášky budou spíše kratší a zaměříme se na praktické vedené meditace a následně jejich společné sdílení, diskusi, otázky a odpovědi. Hlavním cílem je rozvíjet přátelství nejen jako meditační praxi, ale vnášet ho do každodenního života, tak aby přinášelo prospěch nejen nám, ale i lidem kolem nás. 

22. 3. 
VYROVNANOST je opakem lhostejného nezájmu. Je to stabilní základ přátelství, pomáhá překonat pozitivní i negativní předsudky, nevnímat tolik rozdíly mezi námi, ale spíše základní rovnost všech lidí a dalších živých bytostí - to co nás všechny spojuje – , že nikdo nechce zbytečně trpět a hledá klid a naplnění svých potřeb.

Provázet Vás budou:

Honza Burian - vedu kurzy Mindfulness zaměřené na zvládání stresu a emocí a pomáhám lidem rozvíjet empatii k sobě i k druhým. 

Šimon Grimmich - překládám filosofické texty a poesii. Momentálně jsem ve výcviku pro lektory MBSR v Německu a příležitostně učím meditaci a všímavost. 


Všechna setkání se konají vždy ve středu od 19:30 v centru Lotus, Dlouhá 2, Praha. Vstupné dobrovolné. Setkání se konají v rámci Večerů v přítomnosti:
www.praveted.info/vecery_v_pritomnosti


Kontakt

LOTUS CENTRUM

Dlouhá 2
110 00 Praha 1
IČ 67982433+420 732557311