Chvála závislé propojenosti - Geše Graham Woodhous - 9.3.-11.3.2018

Chvála závislé propojenosti - Geše Graham Woodhous - 9.3.-11.3.2018

Chvála závislé propojenosti je báseň, kterou složil významný tibetský učenec Dže
Congkhapa toho rána, kdy získal přímý vhled do skutečné existence jevů – prázdnoty jejich
inherentní existence. A právě prostřednictvím této básně bude Geše Graham vysvětlovat
Congkhapovo originální pojetí Buddhova vysvětlení prázdnoty jevů a úžasnou harmonii
prázdnoty a závislého vznikání.
Toto téma je vrcholem moudrosti Střední cesty (madhjamaka), která k nám přichází
prostřednictvím súter Dokonalosti moudrosti a jejich představitelů Nágárdžuny a Buddhapálity
a v současnosti především Jeho Svatosti dalajlámy.
Program učení bude složen z vlastního výkladu, diskuse a meditačních sezení. Je určen pro
posluchače s alespoň základní znalostí Buddhova učení. Doporučujeme předem navštívit
přednášku ctihodné Tenzin Palmo “ Proč studovat a ne jen meditovat, od meditace k
prázdnotě” (28.2. 2018 od 19:00 v Lotusu) , která se dotkne základních témat a pojmů
důležitých pro pochopení významu prázdnoty.

Kontakt

LOTUS CENTRUM

Dlouhá 2
110 00 Praha 1
IČ 67982433+420 732557311