Buddhismus v Kambodži - přednáška kambodžských mnichů

Buddhismus v Kambodži - přednáška kambodžských mnichů

Buddhistické centrum Lotus Vás srdečně zve na výjimečnou událost, která se v Lotusu uskuteční 6. října 2012 od 17:00 hod. Nenechte si ujít přednášku kambodžských mnichů o historii buddhismu v Kambodže. 

Hlavní body přednášky:

1. Kdy Buddhismus přišel do Kambodže, a kdo jej přinesl,

2. Vývoj Buddhismu v Kambodži od doby předangkorské tzv. doby Nokor Phnom až do doby Angkorské,

3. Doba Poangkorská až současnost,
4. Současná praxe.

Během přednášky bude prostor také na dotazy a diskuzi.

Těšíme se na Vás!
Lotus


Kontakt

LOTUS CENTRUM

Dlouhá 2
110 00 Praha 1
IČ 67982433+420 732557311