Alice Červinková

Hlavní osou  lekcí  bude práce s páteří, hlubokými svalovými skupinami (bandhy) a pozorností. Páteř je samonosná struktura, hlavní osa našeho těla, kterou máme tendenci v určitých oblastech přetěžovat a v určitých oblastech je nám zase prakticky nedostupná (zatuhlá).  Pokud se naučíme  nastavit hlubokou vnitřní oporu těla, můžeme se osvobodit od zbytečného svalového úsilí, což se projeví nárůstem vitální energie. Na lekcích se tedy budeme zabývat odstraňováním páteřních bloků, za pomocí dechu, pohybu a pozornosti a  probuzením/zapojením hlubokých svalových skupin.
Pozornost patří mezi klíčové metody jógy,  vede k prohlubování uvědomění si svého těla (sama sebe), pomáhá prohlubovat pozice i zklidňovat mysl, vede k intenzivní, ve smyslu plné, účinné  a zároveň bezpečné praxi  jógy. Schopnost vnímat své tělo máme všichni, jen si mnozí v dospělosti tuto znalost znovu-osvojujeme. Není to nutně vždy snadné, ale je to cesta k prožitku, u jehož kořenů stojíme my sami a ne naše představy a očekávání a za to to stojí!
Lekce je vedená, určená všem stupňům pokročilosti, pozice i přechody mezi nimi budou nabízeny v různých variantách, od základních po pokročilé. 

Kontakt

LOTUS CENTRUM

Dlouhá 2 Praha 1, 110 00 IČ 67982433

Manager Lotusu
David Valouch
tel: 725 938 111