10ti-týdení cyklus úvodu do meditace Tělo – základní meditační předměty, dech, dotyk, myšlenky smysly 23.4. 17:30

 

Meditace je častokrát prezentována jako technika, cvičení a kultivace mysli v rámci jedné

tradice nebo praxe a bývá mnohdy vytržena z kontextu všeobecného dění. Přitom je to

univerzální a přirozená aktivita, která nás vede k vnímání toho jak věci skutečně jsou v našem

každodenním životě. Pomocí základních tradičních meditačních technik se v desti týdnech

základním způsobem pokusíme odhalit to, jak je to vše veliké a otevřené, co mysl skrývá a

neskrývá, jaký má vztah k emocím, tělu, jak rozvíjet milující laskavost (mettá), soucit (karuná),

sdílející radost (muditá), vyrovnanost (upekkhá) a jak vlastně to vše souvisí úplně se vším co

v každodenním životě potkáváme. Nejde o to hledat únik z běžného života, ale pokusit se

prozkoumat a najít „sebe“, propojit se s vesmírem a aspoň trochu otevřít srdce. Někdy se

překvapivě stane, že na sebe na chvíli zapomeneme a na moment tam ani skoro nejsme. A to

je v podstatě velmi přirozené a jednoduché, ale ne vždy snadné.

 16. 4. Úvod – základní pozice a postoje, držení těla, bdělá pozornost „teď a tady“

23. 4. Tělo – základní meditační předměty, dech, dotyk, myšlenky smysly

30. 4. Tělo –  pozorování základních tělesných elementů – země, vzduch, oheň, voda

7. 5.   Pocity, emoce – jak se projevují v těle, správné přijetí a správné pozorování

14. 5  Vědomí, mysl – práce s myšlenkami, představami a záměry

21. 5. Milující laskavost (mettá) – základní zdravý a láskyplný postoj k sobě a ke světu

28. 5. Soucit (karuná) – srdce, kde ho máme, nemáme a jak ho otevřít

4. 6.   Sdílející radost (muditá) – sobeckost a nesobeckost, jak přát radost, stěstí sobě i ostatním

11. 6. Vyrovnanost (upekkhá) – připoutanost a nepřipoutanost, pomíjivost a její přijetí

https://www.jogamagazin.cz/petr-babka--pruvodce-meditacemi.html

Přihlášky či více info na  email : dibbavana@gmail.com 

 Cena za kurz 1000 Kč. Drop in, za jednu lekci – 100 Kč.

Ještě něco o sobe:

Petr Babka vystudoval teologii a psychosociálni vědy, absolvoval několik dlouhodobých

meditačních pobytů v Barmě a ve světě u Sayadaw U Pandity a Bhante Sujivy.

V současné době praktikuje vipassánu v kombinaci s meditací laskavosti, dobrotivosti a

soucitu, kde je ústředním tématem práce s emocema. Medituje již přes 10 let, což má za

výsledek to, že ho jeho učitelé stále více a více vyváději z omylu,

jak to vlastně skutečně všechno je.Více zde: https://www.centrumlotus.cz/news/a10ti-tydenni-cyklus-uvodu-do-meditace-vipassana-brahma-vihary-a-kazdodenni-zivot-16-4-11-6-17-30/


Kontakt

LOTUS CENTRUM

Dlouhá 2
110 00 Praha 1
IČ 67982433+420 732557311