Pořádání akcí v Lotusu

Vážení přátelé Lotusu,

Pokud máte zájem pořádat Vaši akci v buddhistickém centru Lotus, ověřte si, prosím, zda jsou prostory centra volné v daném termínu. Obecně, prosím, počítejte s nutností rezervovat termín v předstihu minimálně 3 měsíců.

Náplň programu by měla být určena primárně na pořádání buddhistických akcí - dhammatalk, seminář věnovaný meditaci, oslavy buddhistických svátků apod. Obecně je možnost pořádat akce související s Buddhovým učením a východními filozofiemi.

Pro každou akci je možnost umístění plakátu akce na nástěnku v centru Lotus, zveřejnění pozvánky a informací na webových stránkách  www.centrumlotus.cz a facebook. Po akci je možné umístit 3-5 fotek na webové stránky a odkaz na vaše fotografie (např. na Picasa či odkaz na Vaše webové stránky.

Pokud si přejete, aby byla vaše akce, případně meditační kurz, byl umístěn na stánkách centra Lotus (případně i Facebooku Lotusu), musí splňovat všechny body níže:

 • Název akce
 • Typ akce (přednáška, seminář, meditační retreat…)
 • Jazyk akce
 • Termín konání akce – datum a čas začátku a konce akce. Důležité: pokud nebude uveden čas, akce nebude umístěna na Facebook
 • Místo konání akce (pokud se liší od centra Lotus)
 • Informace o akci - náplň akce, bližší informace o akci, kontakt pro více informací a přihlášky
 • Fotografie případně obrázek o šířce alespoň 500px (na kterou máte vlastnická práva, případně souhlas s použitím)
 • Cena -kurzovné, případně vstupné pokud je stanoveno

 

Doporučujeme podle vašeho zájmu přiložit i další informace:

 • Bližší informace v podobě letáku ke stažení ve formátu pdf případně doc
 • Informace o učiteli
 • Fotografii učitele

 

Pokud máte zájem umístit informace o akci i pro anglicky mluvící zájemce uveďte prosím

 • Zda učitel/přednášející mluví anglicky, případně zda je zajištěn překlad
 • Informace o akci v angličtině
 • Informace o učiteli, přednášejícím v angličtině

 

Centrum Lotus si vyhrazuje právo texty určené na web a Facebook upravit či jejich zveřejnění případně zamítnout.

 

Pro větší akce nad 30 lidí, existuje nadstandardní možnost ozvučení velkého sálu.

Více zde: https://www.centrumlotus.cz/prednasky-seminare/poradani-akci-v-lotusu/

 

Těšíme se na setkávání a přejeme Vám vše dobré.

Centrum Lotus