25.05.2016 18:15

Zenová meditace s Edwardem Espe Brownem 28.5.2016

Srdečně vás zveme v sobotu 28. května 2016 od 10:00 do 17:00 do pražského buddhistického centra Lotus v Praze 1, Dlouhá 2.

Do Prahy za námi přijíždí ze San Francisca sótó zenový mistr Edward Espe Brown, žák Shunryu Suzuki Róšiho. Pod zkušeným vedením Edwarda budeme meditovat, naslouchat Dharma rozpravě a cvičit QiGong.

Počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen. Rezervace: inka.vecerova@gmail.com, tel. 724 884 272

Příspěvek na pokrytí nákladů za pronájem místnosti, dopravu a pobyt učitele a finanční dar dana doporučujeme v minimální výši 1000 Kč.

—————

Zpět


Kontakt

LOTUS CENTRUM

Dlouhá 2 Praha 1, 110 00 IČ 67982433

Manager Lotusu
David Valouch
tel: 725 938 111