Sútra srdce - Pradžňápáramita sútra

29.12.2018

Ze saskrtského originálu přeložil: Bhante Dhammadipa

Rok vydání: 2018

Ke stažení: zde

Sútra srdce

Pradžňápáramita sútra


Om, klaním se vznešené přadžňápáramitě.

Když vznešený Bodhisattva Avalokitešvara praktikoval hlubokou transcendentální moudrost (pradžňápáramitu), shlédl pět agregátů existence a pravil:

"Šáriputro, forma není nic jiného než prázdnota, prázdnota není nic jiného než forma. Prázdnota se nedá odlišit od formy a forma od prázdnoty. To co je forma, to je prázdnota, to co je prázdnota, to je forma. Stejně tak i počitky, vnímání, formace vůle a vědomí.

Šáriputro, v tomto učení všechny fenomény mají jednu vlastnost, vlastnost prázdnoty. Nevznikají, nezanikají, nejsou ani čisté, ani nečisté. Nic v nich nechybí, ani se do nich nedá nic přidat.

Proto Šáriputro, v prázdnotě není ani forma, ani počitek, ani vnímání, ani faktory vůle, ani vědomí, ani oko, ani ucho, ani nos, ani jazyk, ani tělo, ani mysl, ani barvy, ani zvuky, ani vůně, ani chutě, ani objekty dotyku, ani mentální objekty. Není tam ani element poznání oka, až do elementu poznání mentálního vedomí. Není tam nevědomí, ani zánik nevědomí, není tam stárnutí a smrt, ani zánik stárnutí a smrti.Není tam ani utrpení, ani příčina utrpení, ani konec utrpení, ani cesta ke konci utrpení, ani poznání, ani dosažení, ani nedosažení.

Šáriputro, protože Bodhisattva nemá co dosáhnout, proto přebývá bez zábran vědomí v transcendentální moudrosti. Jelikož nemá zábrany vědomí, je beze strachu a překročil všechny klamné iluze.

Jelikož nemá tyto klamné iluze, proto získává stav dokonalé nirvány. Všichni Buddhové tří časů na základě transcendentální moudrosti dosáhli to největší probuzení. Proto je třeba poznat, že mantra transcendentální moudrosti je velká mantra, je mantra velké vědy, je nepřekonatelná mantra, je s jinou mantrou nesrovnatelná. Je tou mantrou, která utišuje veškeré utrpení. Je opravdová, bez falešnosti, a proto tuto mantru recitujeme takto:

"Gate, gate, paragate, parasamgate bohisvaha"