Geše Tenzin Losel - Čtyři pečeti Buddhova učení

08.03.2020

Datum: 6.3. - 8.3. 2020
Místo: Centrum Lotus

Seminář povede: Geše Tenzin Losel (Graham Woodhouse), původem z Anglie. V roce 1994 přijal plné mnišské vysvěcení z rukou Jeho Svátosti dalajlámy, a jako jeden z mála západních studentů absolvoval celý dvacetiletý klášterní vzdělávací program školy Gelugp a v roce 2006 získal titul geše.

Překlad do češtiny: Tenzin Palmo, buddhistická mniška českého původu.

Informace k tématu semináře:

Geše Tenzin Losel poskytne výklad a povede diskusi a meditaci o čtyřech principech buddhistické filozofie na základě vlastního překladu textu Gen Lamrimpy Ngawang Puntsoka: Zářící světlo spisů a logických úvah, lampa osvětlující principy čtyř pečetí, které potvrzují pravý náhled.

Je náš pohled na svět opravdu buddhistický?

To záleží na tom, zda je v souladu se čtyřmi principy, kterým se také říká čtyři pečeti, a jež znějí:

1. Všechny složené věci jsou nestálé.

2. Všechny kontaminované jevy jsou utrpením.

3. Všechny jevy jsou prázdné.

4. Nirvána je mír.

Stejně jako královská pečeť zaručí dokumentu hodnověrnost, přítomnost těchto čtyř pečetí zaručuje, že dokument nebo učení jsou pravým vyjádřením buddhistických názorů. Buddhistou je ten, kdo má víru v Buddhovu cestu a přijal útočiště ve Třech klenotech. Zastáncem buddhistické filosofie je pak někdo, kdo cestou logických úvah dospěl k nezvratnému porozumění tomu, co Buddha skutečně učil. K tomu je také třeba znalosti čtyř pečetí.

Hlavním tématem prvního setkání nad textem bude buddhistické pojetí zjevné a nepatrné pomíjivosti a utrpení, tedy první dvě ze čtyř pečetí. Existuje nějaký skutečný důkaz o pomíjivosti, který používá spíše logiku a debatu než vědecké nástroje? Jak se věci mají například s posledním okamžikem plamene máslové lampy předtím, než uhasne? A co vlastně rozumíme utrpením? A je potřeba o něm mluvit?

Přijďte se dozvědět něco o základních východiscích společných všem buddhistickým školám a směrům.

Vstupné dobrovolné = příležitost k praxi štědrosti.