Řád knihovny

 1. Knihovna Pražského buddhistického centra Lotus slouží buddhistické veřejnosti. Je otevřena pro všechny zájemce bez ohledu na příslušnost k buddhistické nebo náboženské skupině, a je určena především pro studium odborné buddhistické nauky a dalších filosofických směrů.
 2. Knihovnu spravuje občanské sdružení Lotus, Pražské buddhistické centrum.
 3. Tato knihovna se sestává z knih, brožur a časopisů zapůjčených nebo darovaných různými organizacemi a soukromými osobami.
 4. Knihy je možné si vypůjčit pouze ve dnech a hodinách tomu určených.
 5. Knihy se půjčují k individuálnímu studiu mimo prostory knihovny ( pouze pro členy knihovny). Tato služba podléhá poplatku.
 6. Členem knihovny se může stát každá osoba starší 15ti let, která poskytne osobní údaje nutné pro registraci ( jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště a číslo OP), zaplatí roční členský příspěvek ve výši 100,-Kč a dodržuje řád knihovny.
 7. Výpůjční lhůta pro knihy, brožury nebo časopisu je 1 měsíc (tj. 30 dní). Lhůtu je možné po dohodě s knihovníkem prodloužit o další 1 měsíc. Na jednu výpůjčku se půjčují maximálně tři knihy. První výpůjčka je pouze na zálohu a výše zálohy je určena následovně:
  • kniha v českém jazyce 300,-Kč
  • kniha v cizím jazyce 500,-Kč
 8. V případě vyšší ceny knihy je knihovník oprávněn i při dalších výpůjčkách vzít na knihu vratnou zálohu. Výška zálohy se odvozuje od ceny knihy v korunách (u zahraničních tisků přepočtem na Kč).
 9. V případě, že člen knihovny knihu (brožuru, časopis) ztratí nebo vážně poškodí, je povinen uhradit její plnou cenu. V případě, že cena není známa je stanoven následující poplatek:
  • kniha v českém jazyce 350,-Kč
  • kniha v cizím jazyce 500,-Kč
 10. V případě opožděného vrácení knihy se účtuje poplatek 3kč za každý výtisk a den.
 11. Členské příspěvky a příspěvky za vypůjčení knih, brožur a časopisů jsou určeny na rozvoj knihovny.

Kontakt

LOTUS CENTRUM

Dlouhá 2
110 00 Praha 1
IČ 67982433+420 732557311