Vážení přátelé Lotusu, knih a moudrosti Dhammy v nich,

Knihovna centra Lotus je otevřena široké buddhistické i nebuddhistické veřejnosti. Je v ní více než tisíc knih s buddhistickou tématikou, z nichž některé nejsou v českých knihovnách běžně dostupné. Obsahově zasahují široké spektrum buddhistické nauky od obecných prací až po úzce odborné studie.  Knihu si  může  vypůjčit každý,  kdo poskytne potřebné  informace  pro registraci  člena  naší  knihovny  a  zaváže  se  dodržovat  knihovní  řád  v  jeho  plném rozsahu. Poplatek za užívání knihovny je 100Kč na jeden rok. Při první výpůjčce požadujeme zálohu 300Kč u českých resp. 500Kč u cizojazyčných knih.

 

Knihovna je k dispozici po předchozí domluvě na info@centrumlotus.cz

 

Seznam knih, které jsou v knihovně Lotusu najdete zde

                   


Kontakt

LOTUS CENTRUM

Dlouhá 2
110 00 Praha 1
IČ 67982433+420 732557311