BUDDHISMUS

Na těchto stránkách chceme dát možnost všem buddhistickým skupinám a aktivistům, bez ohledu na tradici, ukázat, že si jsme vědomi kořene, který nás všechny spojuje.

Nabízíme zde prostor k projevení vaší štědrosti ve formě vzájemného sdílení informací

- o vašich krátkodobých i delších setkáváních,
- o vlastních i přeložených textech, o nichž se domníváte, že by pomohly či udělaly radost druhým,
- o kontaktech na vás, umožňujících vás reálně či virtuálně poznat.

Mettā!